Inschrijfformulier Charlotte's Dansstudio

Machtigingsformulier voor doorlopende automatische incasso. Ondergetekende verleent hierbij, tot wederopzegging, machtiging aan Charlotte’s Dansstudio om van zijn/haar hieronder genoemde rekeningnummer bedragen af te schrijven. De contributie bedraagt €21,- per maand en zal maandelijks op de 10e worden afgeschreven. De eerste keer wordt er eenmalig een bedrag van €10,- extra inschrijfgeld afgeschreven. Kijk voor meer informatie op de Algemene voorwaarden